top of page

3DsMax Mimari ve Peyzaj Tasarım

3DsMax Mimari Tasarımı

3DsMax Kursu

Temel ve İleri 3DsMAX Kursu

 

3 Boyutlu tasarım ve animasyonlar; reklam, oyun ve iş dünyasında çok kullanılmakta ve aranmakta. 3D Max ile 3 boyutlu karakter ve ortamlar yaratabilir, 3 boyutlu reklam filmi hazırlayabilirsiniz.

 

Kurs İçeriği ve müfredat
Konu ve İçerikler
 • 3D Max Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı 

 • Basit üç boyutlu hazır nesneleri oluşturma 

 • Max'de Düzenleme (Move, Rotate, Scale ) komutları, kopya oluşturma

 • Array ( Sıralı Kopya ) ve Align ( Hizalama ) Komutunun kullanımı

 • Group ( Grup ) Oluşturma ve grupla ilgili komutların kullanımı

 • Boolean ve Pro-Boolean komutlarını kullanarak katı modeller oluşturma
   

3D Max eğitimlerinin genel özeti ve küçük proje uygulaması
 • Max'de 2 boyutlu nesnelerin ( Splines ) oluşturulması ve düzenlenmesi

 • 2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması

 • Autocad ve Corel gibi diğer çizim dosyalarının 3ds Max'e aktarılması ve düzenlenmesi
   

3D Max'de Katı Modelleme komutlarının kullanımı
 • Edit poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları

 • Scatter komutu ile çim, bitki, ağaç oluşturma

 • Spacing Tool komutu ile nesneleri bir eğri boyunca kopyalama

 • 3d Max Kursları kitapçığından örnek bir projenin seçilmesi ve modellenmesi
   

Max'de Kamera ekleme, kamera kullanımı ve ayaları
 • Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş

 • Photoshop ile malzeme hazırlama ve düzenlemeler

 • Standart ışıkların yerleştirilmesi ve parametreleri

 • Kapalı ve açık mekânların aydınlatma teknikleri ve light tracer yöntemi ile render alma

 • 3D Max Programında render ayarları ve yapılan çalışmaların resim olarak kaydedilmesi

 • 3d Max kursu örnek projesinin render edilmesi ve kaydedilmesi

 • Timeline ( Zaman çizgisi ) ve Frame ( kare ) mantığı basit animasyonlar oluşturma

 • Path ( Yol ) animasyonu ve kamera ile çizilenmekân içinde dolaşarak animasyon oluşturma

 • Kamera ile dolaşma animasyonun film olarak kaydedilmesi

 • 3D Max'de hazır bazı efektlerin kullanımı ( Ateş, Rüzgar gibi)

 • Mental Ray render motorunun aktif edilmesi ve malzemelerinin kullanımı

 • Fotometrik ışıklarla 3d Max egitimi sırasında çizdiğimiz projenin aydınlatılması

 • Mental Ray in render ayarlarının yapılması ve projemizi render edip, resim olarak kaydetme

 

Vray Kursu

Kurs İçeriği ve müfredat
Konu ve İçerikler

Vray Kursu - Vray Işıklar

 • Vray Light Işık yerleştirme ve ayarları

 • Vray Sun ışık yerleştirme ve ayarları

 • Vray İes ışık ve ayarları

Vray Kursu- Kameralar

 • 3D Max in Target Camerası ve özellikleri

 • Free Camera ve özellikleri

 • Vray Physical camera ve özellikleri

Vray Kursu- Final Render

 • Global Illumination (Işığın sıçrama ) Ayarları

 • Irrandance Map Ayarları

 • Light Cache Ayarları

 • Global DMC Ayarları

 • Son render için ayarların yükseltilip kaydedilmesi

 • Render bittikten sonra Color Correction ile resimde renk ayarlaması yapmak

 • Resmi farklı formatlarda kaydetme

Vray Kursu - Diğer Material Türleri

 • Vray Light Mtl ile nesneleri ışık gibi gösterme

 • Vray Mtl Wrapper ayarları

 • Vray Override Mtl ayarları

 • Vray HDRI özelliği yansıma sahnede oluşturma

3D Max Kursu içinde İç Mekanlar için Vray uygulaması

 • Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması 

 • Vray Kursu Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması (Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma) 

 • Vray Light ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması 

 • Vray kursları kapsamında iç mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi

 • Bir plane i bükerek, Sahnenin arkafon resminin ayarlanması
   

3D Max Kursu içinde Dış Mekanlar için Vray uygulaması

 • Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması 

 • Vray Kursu Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması (Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)

 • Vray Sun ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması

 • Vray kursları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi

 • Sahne nin arkafon görüntüsünün ayarlanması, vray displacement ile üç boyutlu çim oluşturulması
   

Max Dersleri nde Animasyon

 • Timeline (Zaman çizgisi) ve Frame ( kare ) mantığı basit animasyonlar oluşturma

 • Path ( Yol ) animasyonu ve kamera ile çizilen mekan içinde dolaşarak animasyon oluşturma

 • Kamera ile dolaşma animasyonun film olarak kaydedilmesi

 • 3D Max'de hazır bazı efektlerin kullanımı ( Ateş, Rüzgar gibi)

3D Max Ders - PHOTOSHOP KONULARI - 3D Max'de Kullanılacak temel Photoshop Araçlarının öğretilmesi 

 • Photoshop layer paneli ile ilgili çalışmalar 

 • Fotoğrafların, rengini, ışığını, kontrastını ayarlama yöntemleri 

 • Photoshop Kursu Boyutlandırma, Çevirme ve çözünürlük ayarlama işlemleri 

 • Renkli material resimlerin siyah beyazının tersinin oluşturulup kaydedilmesi ve bir resmi 3D Max Kursu'nda material bamp kanalında kullanma

 • Aynı material resmin harici Photoshop screpti ile yansıtma kanalının oluşturulup 3D Max da material yansıtma kanalında kullanma

 • Max de render alınan resimlerin arka fonunun, photoshop da değiştirilmesi

 • Photoshoptan çıktı alma

 • Photoshopta düzenlenen 3D Max Projesinin Kayıt Edilmesi (*.jpg , *.PSD, vb)

3D Max Eğitimi- Ekstra Araçlar

 • Surface modelleme tekniği ile Küvet, Lavabo gibi modellerin oluşturulması

 • 3d max kursları içeriğine eklenen Path Deform yöntemi ile farklı modellerin çizilmesi

 • 3d max kursları sonunda Vray render ile çizimlerin görselleştirilmesi

 • Resource Collector ile sahnede kullanılan malzemelerin kaplama resimlerinin bir klasörde toplanması

 
Proje : 3D kısa film. Render çıktısı.


Süre : 45 saat
3DsMax Serbest Çalışma Süresi : 45 saat
Vray Süre:30 saat (Eğitim Ayrı Kurda Verilir)
Vray Serbest Çalışma Süresi : 30 saat
Toplam : 150 saat

bottom of page